MANIFESTACIJA “OCJENJIVANJE KAKVOĆE HRVATSKOG KULENA”

Svečano proglašenje rezultata i dodjela priznanja za kakvoću slavonskog kulena Ocjenjivanja kakvoće slavonskoga kulena održano je danas u prostorijama HGK u Osijeku. Pobjednik ovogodišnje 17. po redu manifestacije je Dušan Jurić iz Petrove Slatine, a najviše priznanje uručio je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić. Ocjenjivanje kulena, autohtonog i prepoznatljivog proizvoda i simbola Slavonije i Baranje, Županijska komora Osijek provodi u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Poljoprivrednim fakultetom Osijek.

Ove godine pristiglo je 53 uzorka iz cijele Slavonije i Baranje, a svi su prema ocjenama stručnjaka iznimno visoke kakvoće. Potkrijepljeno je to s ukupno pet zlatnih medalja, 31 srebrnom , 13 brončanih medalja, te s četiri diplome.

Kako ističe predsjednik ŽKO Zoran Kovačević, cilj ove manifestacije je povećati proizvodnju kulena i njegovu kakvoću, a to je ujedno i ostvareno.

Zaštićeno je zemljopisno podrijetlo kulena, a na području Slavonije i Baranje iskristaliziralo se više od stotinu kvalitetnih proizvođača kulena. Inače, u Hrvatskoj se godišnje proizvede oko 500 tona, od čega se najveći dio proda na domaćem tržištu, a tek 2-3 % se izveze.“ – rekao je Kovačević.

Danas se u proizvodnji kulena vidi i mogućnost pokretanja posrnulog svinjogojstva. Naime, većina svinjogojske proizvodnje odvija se u velikim sustavima, a vraćanjem ove proizvodnje na obiteljska poljoprivredna gospodarstva vratio bi se i dohodak na selo te očuvao ruralni prostor.

Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić najavio je kako će pod njegovim vodstvom, putem Programa poticaja za ruralni razvoj 2017.-2020., Županija povećati potpore za OPG-ove koji proizvode kulen na tradicionalan način.

Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost ove proizvodnje, pa će Skupština županije uskoro donijeti izmjenu i dopunu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području županije za razdoblje 2016-2020. Predložena je nova mjera potpore čiji je cilj očuvanje tradicionalne proizvodnje svinjskog mesa u ruralnom prostoru na području Osječko-baranjske županije, odnosno osiguranje potrebne sirovine za proizvodnju autohtonih proizvoda. Korisnici ove potpore bit će poljoprivrednici registrirani kao obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili fizičke osobe, a koji posjeduju objekt za smještaj stoke. Intenzitet potpore je do 70% i po jednom tovljeniku do 400 kuna, najviša ukupna potpora po jednom korisniku je do 4.000,00 kuna, najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset.“ – najavio je župan Ivan Anušić.